HLR

Figur: En hjärtstartare.

Hur fungerar det?

Vid ett hjärtstopp upphör syresättningen i kroppen. Vitala organ, t ex hjärnan klarar sig inte utan luft mer än några få minuter och man avlider. HLR är en metod för att syresätta dessa vitala organ tills dess att en hjärtstartare kan fås fram eller sjukvårdspersonal är på plats och kan sätta igång hjärtat.

Hjärt-lung-räddning (HLR) är en metod för att åstadkomma den nödvändiga syresättningen. Den består av två delar. Dels bröstkompressioner som ges med händerna, dels mun mot mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. HLR återstartar inte hjärtat men ser till det finns förutsättningar för en hjärtstartare att göra det.

Frågan, huruvida man skall göra inblåsningar har inte ett entydigt svar och somliga hävdar att man kan hoppa över det momentet för att istället fortsätta med kompressioner. Anledningen är att man menar att kompressionerna i sig gör att luft omsätts i lungorna samt att inblåsningarna görs med mindre syrerik, "begagnad" luft. I vilket fall, det viktigaste är att utföra kompressioner för att hålla igång hjärtverksamhet.

HLR för barn och spädbarn görs enligt samma princip som ovan men man använder mindre kraft vid bröstkompressionerna. Hjärtstartarens strömpulser måste också kunna dämpas vid användning på barn.
På http://www.hjärtochlungräddning.se/gratis/filmer-hlr-26017094 finns gratis instruktionsfilmer.

HLR hos oss

HLR ingår som en del i vår fortbildningskurs för YKB, närmare bestämt i Delkurs 5, Säkerhet och kundfokus. Utrymmet för ämnet är en till två timmar så det ger en grundläggande kunskap. Vi diskuterar teorin bakom, du får tillfälle att prova dina färdigheter och vi gör en praktisk genomgång av hjärtstartaren och dess funktioner.

Vi kan erbjuda särskilda kurser i HLR enligt Arbetsmiljöverkets grundkrav i första hjälpen anpassad enligt Dina önskemål. För mer information om utbildningar, kontakta Nils Sundström, 070-2454681 eller Tony Berglund, 070-999 97 45.