Lastsäkring

Sidorna är under uppbyggnad. Idag kan N-värden beräknas för vissa fordon. Överfallssurrningen är väsentligen färdigställd. Vissa verifieringar kvarstår dock att göra.

Viss kunskap om lastsäkring krävs för att kunna använda tjänsterna och ansvaret för lastsäkring utifrån användande av tjänsterna ligger helt på användaren av den.

Om du vill veta mer om grunderna för lastsäkring kan du titta i nedanstående dokument.