Utbildningar

Utbildning i yrkeskompetens

Vår ambition vid utbildningar inom yrkeskompetens är högsta möjliga kvalitet. Vi vill att våra kursdeltagare, efter genomgången kurs, skall känna att de har varit givande och kompetenshöjande. Utbildningarna genomförs med eget kursmaterial som uppdateras löpande så att det alltid skall vara så aktuellt som möjligt.

Basen för verksamheten är i Sundsvall där vi anordnar öppna kurser. Dessa förläggs huvudsakligen till lördagar och söndagar. Kurser på andra orter, under alla veckodagar, inom Sverige kan anordnas på begäran. Anpassade grundutbildningar för nyanlända kan också anordnas där extra tid läggs på exempelvis språk och trafikkultur.

För närvarande bedriver vi kurser i fortbildning för godstransporter. Andra kurser, till exempel grundutbildning för godstransporter, kan anordnas om behov finns. Offert lämnas på begäran.

Kontakta Nils Sundström, 070-2454681 / ykb@nilsun.se för mer information.

Fortbildning i yrkeskompetens 35 timmar

Vi erbjuder fortbildning i yrkeskompetens för lastbil (och buss vid efterfrågan). Den är uppdelad på 5 delkurser och omfattar totalt 5 dagar. Upplägget på kursen är likadant som TYAs utbildning så att varje delkurs omfattar samma delmål som deras delkurser.

Undervisningslokalerna har plats för upp till 16 personer per tillfälle och finns i Maskinring Västernorrlands lokaler vid Bergsgatan 122 i Sundsvall.

Stöde 2020 Godstransporter

En serie om alla fem delkurserna kommer att ges i Stöde. Alla datum för denna delkurs är tills vidare preliminära på grund av annan verksamhet som måste hanteras parallellt. Om du är intresserad av att delta måste du också vara beredd på att datum kan komma att ändras med kort varsel. Kurserna kommer dock att vara genomförda innan februari månads utgång.

Kurserna kommer att genomföras lördagar och söndagar med preliminär start 11 januari.

Delkurs Ämne Datum Senaste anmälningsdag
1Rationell körning lördag 11/131/12 -19
2Godstransporter söndag 12/131/12 -19
3Lagar och regler lördag 18/110/1
4Ergonomi och hälsa söndag 19/1110/1
5Säkerhet och kundfokus lördag 25/117/1
Tid: 08:00 - 16:30 varje tillfälle.
Plats: Stöde skola
Pris: 1400 kr + moms per delkurs. Kursmaterial ingår i priset.
Du kan ringa mig direkt: 070-2454681 om du har frågor.

Anmäl dig här

Observera att anmälan är bindande.

Kurser på andra orter kan genomföras på begäran vid minst 10 anmälda.
Pris: 1500 kr + moms per delkurs. Kursmaterial, fika och lunch ingår i priset.

Kursmaterial kan köpas separat

Våra skickliga, av Transportstyrelsen godkända, utbildare för YKB kan även åta sig externa utbildaruppdrag.

Vad är yrkeskompetensbevis (YKB)?

Enligt beslut av EU och EES skall alla förare av tunga fordon inom EU och EES ha ett yrkeskompetensbevis.

Utbildare och lokaler

Mer information om Nils Sundström, Peter de Beau, Linda Eriksson och Tony Berglund

Kursinformation

Vi har valt att dela in utbildningen i 5 delkurser om 7 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill.